Jeg vil glede og fryde meg i Herren

«Jeg vil glede og fryde meg i Herren, min sjel skal juble i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighets kappe, lik en Blikket_festetbrudgom som pryder sitt hode, lik en brud som pynter seg med sine smykker.»  Jesaja 61:10

Det er så stort å tro på Jesus og ha tatt imot Ham som sin Frelser. I det øyeblikket vi tar imot Jesus, blir vi født på ny i vår ånd og en ny skapning. «..det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt» står det i 2. Korinterbrev 5:17

Evangeliet blir blant noen omtalt som «nesten for godt til å være sant», men dette er en absolutt sannhet! Det er troende som ikke forstår dette og har problemer med å ikle seg den kledningen som Jesaja beskriver.

Noen sier: «Jesus døde for meg fordi jeg var en synder.» Jeg vil si det på denne måten: Jesus døde for meg fordi jeg var en bortkommen sønn. Han døde for å ta bort synden som skilte meg fra samfunnet med Ham. Det er viktig at vi ser forskjellen, ellers forstår vi ikke hvorfor Gud elsker oss og ville gi Sin eneste Sønn for oss. Gud skapte oss i Sitt bilde og ønsker å ha samfunn med oss. Han ønsker så veldig å være sammen med deg! For en god Gud og god Pappa!!

Ta imot Guds kjærlighet til deg, se hvem du er blitt nå når Jesus har kommet inn i livet ditt! Slutt med å tenke at du må gjøre èn ting til før Han kan elske deg. Vær Hans barn, vær Hans sønn/datter, vær elsket, vær tilgitt, vær forsonet, vær Hans!

Før vi kan «gjøre», må vi «være». For at et tre kan bære epler, må det først være et epletre. Jesus talte om at et godt tre ikke kunne bære dårlig Hilleren og blomster 14-05-2009 025frukt, og et dårlig tre ikke kunne bære god frukt. I overført betydning kan vi være et godt tre, men det er kun mulig ved å ikle oss Guds rettferdighet gjennom Jesus Kristus. Igjen, se hvem du er nå når du er født på ny.

Gud har kledd deg som tror på Jesus i frelsens kledning og i rettferdighetens kappe! Gled deg i denne rettferdigheten.
Bibel_Jesaja_61-10Merk at kledningen er gitt oss av bare Nåde, som en gave. Når du bærer denne kledningen av rettferdighet, begynner du å se at du i Jesus er fullkommen ren. Dette skaper igjen et indre ønske og en tørst etter å leve hellig og rent. Det er jo i din nye natur, naturlig å være hellig slik som Gud er hellig. Jo mer denne sannheten få virke i ditt hjerte, jo mer av rettferdighetens frukter vil komme til syne i ditt liv. Du biter ikke leppene lenger sammen for å prøve å produsere «epler» (gode gjerninger), nei det blir naturlig for deg, fordi kjærligheten flyter fra ditt hjerte etter å ha vært sammen med Ham. Det er Guds kjærlighet som er utøst i ditt hjerte ved Den Hellige Ånd (Romerbrevet 5).

Her strever som nevnt flere troende. Også jeg har kjent på denne kampen om å komme inn i troens hvile og se hvor rettferdig jeg er i Kristus. Paulus i Det nye testamente, nevner at vi skal gjøre oss «umak», for å komme inn i troens hvile. Jeg vet at en del feil forkynnelse, eller i beste fall «feilvinklet» forkynnelse, har bragt mange under lenker som hindrer dem å ta imot de gode nyhetene fra Evangeliet. Etterhvert som Gud har jobbet med mitt hjerte, har det løsnet, og jeg får virkelig fryde meg over Sannheten! Nå er det min lengsel og tørst å se andre komme ut i den samme friheten som Gud har allerede gitt oss i Sin Sønn!

Når jeg litt ovenfor skriver «..kjærligheten (som) flyter fra ditt hjerte etter å ha vært sammen med Ham», er det et så stort, livgivende og gledesfylt emne at det vanskelig kan forklares med noen setninger. Men kort sagt skjer forandringen vår i det å være sammen med Ham, hjerte til hjerte, og ta imot Hans ufattelige store kjærlighet!! Det er ved å være sammen med Jesus og Far i Den Hellige Ånd, at vi blir forvandlet til å bli mer og mer lik Ham. Dette skjer sammen med å lese Bibelen, Guds Ord som er levende.

Når vi leser Bibelen er det viktig at vi ber Gud om åpenbaring og rett bibelforståelse. Jeg opplever troende som tolker et bibelvers i 2 vidt forskjellige retninger. Dette skaper igjen mye frustrasjon blant Guds barn og er direkte eller indirekte skyld i at mange kristne går «bundet i lenker» så de ikke ser lyset fra Evangeliet. Derfor er det av helt enorm viktighet å kjenne og ha samfunn med Herren slik at Han kan tale til deg og åpenbare Sitt Ord for deg! Derfor advarer Gud i Ordspråkene 29:18: «Uten åpenbaring kommer folket på villspor, ..». Fariseerne og de skriftlærde var slike som studerte Skriften, men manglet samfunnet og åpenbaringen. Derfor endte de opp med å direkte være motstandere av evangeliet og den Jesus var.

Vi leser fra Romerne 6:20-23: «Den gang dere var slaver under synden, var dere ikke bundet av det som er rett. Hva slags frukt høstet dere av det? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

Bli opptatt med å se den store rettferdighet som Jesus har gitt deg og vær på denne måten «et godt tre».

Hør hvordan Dan Mohler beskriver dette i klippet under:

1 kommentar til «Jeg vil glede og fryde meg i Herren»

Legg igjen en kommentar til Axel Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *