I fra evighet

girl-445042_litenDu som leser disse ord, du er så evig høyt elsket av Far i himmelen. Han som er Gud og skaper av tiden, Han står selv utenfor tiden og ser oss fra evigheten. Vet du at akkurat du er Hans vilje? Du er skapt for kjærlighetssamfunn med Ham som er den rette Far:

«..han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.» Ef 3:15

Jesus som var i Guds skikkelse, valgte å bli et menneske og fornedret seg selv og ble lydig til døden på korset (Fil 2:6-8) for at du skal for alltid være i Hans kjærlige nærvær. Du er en sønn/datter som er planlagt av Gud fra evighet.

«For i ham (Kristus) har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.» Ef 1:4-6

laughter-449781_litenLøp inn i Hans kjærlige og ventende armer allerede i dag og lær Ham å kjenne du også. Å kjenne ham er det evige liv:

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Joh 17:3

«Og den herlighet som du (Faderen) har gitt meg (Jesus), har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Joh 17:22-24

«Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, ..» Pred 3:11a

Om du ikke allerede har sagt Ja til Jesus så kan du skynde deg å ta imot Ham som din elskede Herre og Frelser. Han som allerede har betalt for syndene våre på korset og har vist oss den største nåde og kjærlighet.

Last ned mp3: http://sttjelle.com/mp3/I_fra_evighet.mp3
Last ned mp4: http://sttjelle.com/video/I_fra_evighet.mp4
Last ned sangtekst: http://sttjelle.com/dok/I_fra_evighet.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *