Barnekåret

good_father

Jesus sier i Joh 14:18 «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.»

Hvis vi strever med å se forskjellen mellom det Bibelen kaller den gamle og nye pakt, kan vi lett få en farløs ånd. Guds vrede er ikke over deg og meg i den nye pakt! Guds vrede traff Kristus på korset.

Det vil komme en vredens dag for de som avviste Guds frelsesvei gjennom troen på Jesus. Men i dag er Nådens og Frelsens dag!

Når en kristen tror at Gud lar vreden komme over ham når han faller og er ulydig, inviteres en farløs ånd. Den troende har problem å komme til Ham med frimodighet, der hvor all hjelp er å finne. Han vil alltid være usikker på sin status med Gud og leve med grader av frykt. Denne tilstanden får ham til å streve etter Guds aksept og kjærlighet. Et lovisk tankesett gjør seg fort gjeldende for å oppnå rett status med en hellig og vred Gud. «Kanskje Han kunne komme på andre tanker om jeg bare tar meg litt mer sammen»!

Kjære elskede bror og søster i Jesus, Guds vrede traff Kristus!! Hvor står det at vi kan gjøre den Hellige Ånd vred? Det står at vi kan gjøre Ham sorg. Det er en vesensforskjell på hvordan vi ser Ham.

La oss med frimodighet se at Gud elsker oss og inviterer oss inn til seg hver en stund. Selv etter ditt seneste fall. Hans nærvær vil forandre deg og dine handlinger/mønstre – ikke dine gjentatte forbedringsforsøk utenfor Hans nærvær.

La oss på grunn av Jesu Blod komme innfor nådens trone og finne miskunnhet. Du har fått barnekår og er sønn/datter!

«Far, tilgi meg for en hver grad av farløs ånd jeg har tillat å slippe til. Jeg omvender meg (fornyer mitt sinn) fra dette og ser at Du er min elskede Pappa!!❤»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *